Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανοδική πορεία το 2021 στα καθαρά κέρδη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών – Πάνω από 230% αύξηση μέσα σε ένα χρόνο

Ανοδική πορεία το 2021 στα καθαρά κέρδη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών – Πάνω από 230% αύξηση μέσα σε ένα χρόνο

Διαφήμιση

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα οικονομική στοιχεία του κλάδου εμπορίας των πετρελαιοειδών για το 2021, σε σχέση με το 2020, με βάση τους δείκτες από 12 εταιρείες, ενώ παρουσιάζονται διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών 2010-2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά φόρων) κυμάνθηκαν σε θετικό επίπεδο και διαμορφώθηκαν σε 44,7 εκατ. ευρώ το 2021, από ζημιές 33,7 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 232,5% (βλ. Πίνακα 1.1).

Αναλυτικότερα, η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων ενισχύθηκε σημαντικά το 2021 και διαμορφώθηκε σε 10,5 δισ. ευρώ έναντι 8,3 δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 27,1%, ενώ το συνολικό κόστος πωληθέντων, αυξήθηκε κατά 27,3% και διαμορφώθηκε το 2021 σε 10 δισ. ευρώ από 7,9 δισ. ευρώ το 2020.

Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε σημαντικά το 2021 σε 456,7 εκατ. ευρώ από 367,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση 24,2%. Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου –που σε πολύ μεγάλο βαθμό (68,6%) σχετίζονται με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού– διαμορφώθηκαν το 2021 σε 445,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (+0,1%).

 

Πηγή: Οικονομικά στοιχεία εταιριών, Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ

 

Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου ενώ την περίοδο
2000-2009 κυμαινόταν κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 8%, την περίοδο 2010-2015 περιορίστηκε στο 3,8% κατά μέσο όρο (βλ. Πίνακα 3.8). Το 2016 ενισχύθηκε στο 5,2%, αλλά τα επόμενα έτη υποχώρησε σε 4,6% το 2017 και περαιτέρω σε 4,0% το 2018, με το 2019 να ανακάμπτει εκ νέου φτάνοντας το 4,3% και το 4,5% το 2020. Το 2021, το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε οριακά σε 4,4%.

 

 

Σε επίπεδο εταιριών, τα υψηλότερα ποσοστά μικτού περιθωρίου κέρδους το 2021 κατέγραψαν οι MELCO (21,5%), η ΒP Ελληνική (16,6%), η LPC (14,8%), η Coral Gas (10,4%) και η Shell & MoH Aviation (8,0%). Πρέπει όμως να σημειωθεί πως οι περισσότερες εταιρίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία λιπαντικών και στην εμπορία καυσίμων αεροπλάνων, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρίες που ως κύρια δραστηριότητα έχουν την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο κίνησης) ( βλ. Πίνακα 3.9).

 

 

Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους προ φόρων, το 2020, μετά από 3 χρόνια σε οριακά θετικό επίπεδο, έγινε αρνητικό και διαμορφώθηκε στο -0,5%, ωστόσο το 2021, με τη βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου ο δείκτης ενισχύθηκε στο 0,5%.

ENERGYPRESS.GR
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων