Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση της επιδότησης των 7 λεπτών στο Π.Θ. από τα διυλιστήρια

Ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση της επιδότησης των 7 λεπτών στο Π.Θ. από τα διυλιστήρια

Διαφήμιση

15/11/2022

Συνάδερφοι σας ενημερώνουμε ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης των 7 λεπτών από τα διυλιστήρια συνεχίζεται έως τις 30/11/2022.

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων