Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα ΕΝ.ΒΕ.Θ – αίτηση επιδόματος θέρμανσης

Ενημερωτικό σημείωμα ΕΝ.ΒΕ.Θ – αίτηση επιδόματος θέρμανσης

Διαφήμιση

Συνάδερφοι στην αίτηση για το επίδομα θέρμανσης  σας δίνεται η επιλογή των παρακάτω μέσων θέρμανσης

  1. Πετρέλαιο Θέρμανσης
  2. Φυσικό αέριο
  3. Καυσόξυλα
  4. Βιομάζα (Πέλλετ)
  5. Υγραέριο
  6. Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης
  7. Φωτιστικό Πετρέλαιο  (μπλε κηροζίνη)  

Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητάει και κάνετε υποβολή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι της 9 Δεκεμβρίου 2022

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myThermansi/#!/home