Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιδότηση Πετρελαίου Κίνησης των 0,15 λεπτών και το μήνα Μάϊο 2022

Επιδότηση Πετρελαίου Κίνησης των 0,15 λεπτών και το μήνα Μάϊο 2022

Διαφήμιση

 

 

 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  της Ομοσπονδίας μας ( Π.Ο.Π.Ε.Κ.)  με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με το αν θα συνεχιστεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 0,15 λεπτών ( 0,12 +ΦΠΑ) , δήλωσαν ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να συνεχιστεί και το μήνα Μάϊο 2022.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ