Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΙΟΒΕ: Σταθερές πωλήσεις πετρελαιοειδών και άνοδος του αριθμού πρατηρίων το 2019

ΙΟΒΕ: Σταθερές πωλήσεις πετρελαιοειδών και άνοδος του αριθμού πρατηρίων το 2019

Διαφήμιση

Το ΙΟΒΕ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2019, από όπου προκύπτει μικρή μείωση των πωλήσεων και σημαντική αύξηση των πρατηρίων κατά 15,4% στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στη σχετική έκθεση, η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών περιορίστηκε ελαφρά το 2019 και διαμορφώθηκε σε €11,8 δισεκ. έναντι €11,9 δισεκ. το 2018, καταγράφοντας μείωση 1,1%.  Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε οριακά (13.503 χιλ. μετρικοί τόνοι) σε σχέση με το 2018. Το συνολικό κόστος πωληθέντων, μειώθηκε κατά 1,3% και διαμορφώθηκε το 2019 σε €11,3 δισεκ. από €11,4 δισεκ. το 2018.

Παράλληλα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές μειώθηκαν το 2019 κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν σε €9,0 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το 2018 (βλ. και Πίνακα 3.3), ενώ τα ανόργανα έξοδα μειώθηκαν αισθητά κατά 13,4%, δηλαδή από τα €7,5 εκατ. το 2018 στα €6,5 εκατ. το 2019. Τέλος, οι φόροι εισοδήματος χρήσεως διαμορφώθηκαν σε €22,7 εκατ. από €28,2 εκατ. το 2018, μειώθηκαν δηλαδή σχεδόν κατά 20%. 

Ο αριθμός των πρατηρίων αυξήθηκε το 2019 σημαντικά, κατά 15,4%, και διαμορφώθηκε σε 5.579 από 4.835 το προηγούμενο έτος. Συγχρόνως, αυξήθηκαν οι μέσες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο (σε χιλ. μετρικούς τόνους) κατά 6,8%.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο κλάδος δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ανήλθαν σε €3,74 δισ. έναντι €3,77 δισ. το 2018 (-0,9%), ενώ κατέβαλε στο προσωπικό του, υπό μορφή καθαρών αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών €90,7 εκατ. από €93,0 εκατ. το 2018 (-2,5%). Τέλος, το ποσό του κοινωνικού προϊόντος που κατευθύνθηκε προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα διαμορφώθηκε σε €52,5 εκατ. το 2019 ενισχυμένο κατά 11,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (€47,3 εκατ.). Επίσης αποτυπώνονται κέρδη ύψους €56,1 εκατ. στη συνολική καθαρή κερδοφορία του κλάδου (περιλαμβανομένων των ανόργανων εσόδων). 

ENERGYPRESS.GR