Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέα υπηρεσία από την εταιρία ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ Απολύμανση χώρων εργασίας

Νέα υπηρεσία από την εταιρία ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ Απολύμανση χώρων εργασίας

Διαφήμιση

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουμε ώστε να ικανοποιούμε τις δικές σας ανάγκες, με γνώμονα πάντοτε τη συνέπεια και την ευθύνη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη νέα μας υπηρεσία  «Απολύμανση Εργασιακών Χώρων».
 
Η Απολύμανση αφορά τη διαδικασία εξόντωσης όλων των ιών, βακτηρίων, λοιπών μικροβίων και ασφαλώς των ιών SARS – COVID, που πιθανότατα βρίσκονται στις εσωτερικές επιφάνειες μιας εγκατάστασης.
Ο σκοπός της απολύμανσης είναι η μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, με τη χρήση χημικών απολυμαντικών ώστε να αποφευχθούν τα κρούσματα λοιμώξεων και μολύνσεων στα άτομα που κινούνται μέσα σε αυτόν.

Οι χώροι, στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η Aπολύμανση για Κορωνοϊό – μικροβιοκτονία, πριν από την εφαρμογή θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι ρύπων, υπολείμματων τροφίμων και άλλων υλών πάνω στις επιφάνειες, για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος. 
Μετά το πέρας της εφαρμογής ο χώρος σφραγίζεται για μία ώρα ώστε να στεγνώσει και να δράσει το σκεύασμα. Στο πρωτο τέταρτο της ώρας γίνεται η διάσπαση του 95% του απολυμαντικού σκευάσματος (είναι ο χρόνος στον οποίο επιτυγχάνεται η Απολύμανση) αλλά απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίωρο για τη διάσπαση του υπολοίπου 5% αυτού.
 
Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απολύμανση του δικού σας χώρου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Με εκτίμηση,
για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου
HR & Marketing Department                                                                                  

τηλ: 2310546106