Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προσφορά για την τοποθέτηση του συστήματος Interlock από την εταιρία Νότης Κωνσταντινίδης

Προσφορά για την τοποθέτηση του συστήματος Interlock από την εταιρία Νότης Κωνσταντινίδης

Διαφήμιση

Η εταιρία Νότης Κωνσταντινίδης κάνει προσφορά για την τοποθέτηση του συστήματος Ιnterlock στα μέλη της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης  έκπτωση 15% επί του συνολικού κόστους. Η χρέωση διαφέρει από πρατήριο σε πρατήριο διότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες π.χ. καλωδιώσεις κ.λ.π