Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προσφορές Γραφείων διεκπαιρέωσης διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών σχετικά με την επιχορήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσφορές Γραφείων διεκπαιρέωσης διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών σχετικά με την επιχορήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαφήμιση

 

——————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————————————–

 

 

 

Μιχάλης Χατζηβρέττας

Οικονομολόγος, MSc
Διευθυντής Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων
K.6971899119