Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνάντηση μελών του Δ.Σ της ΠΟΠΕΚ με το γενικό Γραμματέα Εμπορίου κύριο Αναγνωστόπουλο