Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Διαφήμιση
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO  
UNLEADED 95 BIO 1.018,136  
UNLEADED 100 BIO 1.081,719  
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185  
HEATING GASOIL 668,046  
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,980  
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,130  
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,430  
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,411  
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,429
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,387  
Fuel Oil No 380 1%S 288,136
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,780
KERO SPECIAL 263,860
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,660  
ΒΕΑ 30/45  
ΒΕΑ 35/40 242,750
ΒΕΘ 50/70 230,050