Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαφήμιση
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO  
UNLEADED 95 BIO 1.027,950  
UNLEADED 100 BIO 1.091,706  
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,379  
HEATING GASOIL 672,053  
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,960  
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,232  
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,532  
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,548  
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,775
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 300,829  
Fuel Oil No 380 1%S 296,944
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 267,500
KERO SPECIAL 272,580
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,760  
ΒΕΑ 30/45  
ΒΕΑ 35/40 248,860
ΒΕΘ 50/70 236,150