Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/9/2020

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/9/2020

Διαφήμιση
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.086,052
UNLEADED 95 BIO 1.031,804 1.031,347
UNLEADED 100 BIO 1.096,618 1.097,005
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,575 749,610
HEATING GASOIL 678,053 676,964
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 862,735 864,932
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,727 486,035
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,027 546,335
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,321 582,561
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,697
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,792 310,703
Fuel Oil No 380 1%S 308,304
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 284,060
KERO SPECIAL 289,230
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,430 241,750
ΒΕΑ 30/45 258,120
ΒΕΑ 35/40 253,800
ΒΕΘ 50/70 240,880

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.086,336
UNLEADED 95 BIO 1.032,100 1.031,621
UNLEADED 100 BIO 1.096,933 1.097,289
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,372 749,386
HEATING GASOIL 677,830 676,741
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 857,580 859,756
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,499 480,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,799 541,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,675 577,893
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,328
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,487 310,389
Fuel Oil No 380 1%S 307,998
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 283,490
KERO SPECIAL 288,660
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,890 243,200
ΒΕΑ 30/45 259,570
ΒΕΑ 35/40 255,270
ΒΕΘ 50/70 242,340