Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαφήμιση
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO  
UNLEADED 95 BIO 1.021,716  
UNLEADED 100 BIO 1.085,329  
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,025  
HEATING GASOIL 668,585  
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,848  
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 414,936  
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 475,236  
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,748  
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,103
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 295,347  
Fuel Oil No 380 1%S 291,320
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 261,580
KERO SPECIAL 266,660
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,680  
ΒΕΑ 30/45  
ΒΕΑ 35/40 244,760
ΒΕΘ 50/70 232,070