Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τι συμβαίνει και η Tesla ανακαλεί -ξανά- 130.000 οχήματα

Τι συμβαίνει και η Tesla ανακαλεί -ξανά- 130.000 οχήματα

Διαφήμιση

Αυτή τη φορά ο Elon Musk ίσως γράψει στο Twitter ότι φταίει η υπερθέρμανση του πλανήτη

 

https://www.topgeargreece.gr/