Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Όργιο νοθείας καυσίμων και κλοπή πάνω από 10% στις αντλίες

Όργιο νοθείας καυσίμων και κλοπή πάνω από 10% στις αντλίες

Διαφήμιση

Χημικά από τη Βουλγαρία και αντλίες με πειραγμένες ενδείξεις χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση οι επιτήδειοι