Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αρχική / Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα- σης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουρ- γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει. Η Απόφαση  ΕΔΩ, http://www.nomotelia.gr/photos/File/2037B.pdf

Διαβάστε Περισσότερα

Περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών εκροών

Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας το ως άνω β) σχετικό, αναφορικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται µε την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, σάς γνωρίζουµε ότι η θέση της υπηρεσίας µας έχει ως κατωτέρω. Η…

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεωτική η επικόλληση του Α.Μ.Δ.Ι.Κ.Α στις δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Πρατηριούχοι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. όπως επιμεληθούν άμεσα για την επικόλληση μικρού πινακιδίου στις δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Αριθμ.Μητρώου και η Χωρητικότητα της δεξαμενής. Η επικόλληση του πινακιδίου με τα ωσ άνω στοιχεία (Αριθμ.Μητρώου, και Χωρητικοτητα Δεξαμενής)  είναι υποχρεωτική και υποδηλώνει την ταυτότητα της…

Διαβάστε Περισσότερα

«Από 1 Φεβρουαρίου η υποχρεωτική αναγραφή αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα».

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του…

Διαβάστε Περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών»

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β’…

Διαβάστε Περισσότερα

Για τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια της Ελληνικής Επικράτειας και στις εγκαταστάσεις των Εμπόρων, για τον έλεγχο των διακινουμένων ποσοτήτων Υγρών Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης, κατεγράφησαν από το σύστημα στις 30 Απριλίου 2015, μετά την λήξη της τότε χειμερινής περιόδου, και έκτοτε καταγράφονται καθημερινά, αλλά και στο τέλος της εκάστοτε χειμερινής…

Διαβάστε Περισσότερα

Απαλλαγή κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ251Α΄). Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ178Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου…

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση της Βελικά Γεωργίας

Το πρατήριο υγρών καυσίμων CYCLON με την επωνυμία Βελικά Γεωργία που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπαναστασίου 197 στη Χαριλάου στον νομό Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι: Πριν λίγες μέρες στην περιοχή Χαριλάου εντοπίστηκε από την οικονομική αστυνομία ένα βυτιοφόρο λαθραία καύσιμα, σταθμευμένο σε ένα πρατήριο της περιοχής. Το συμβάν έγινε γνωστό από διάφορα μέσα ενημέρωσεις (εφημερίδες-τηλεόραση-διαδίκτυο). Το…

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 31/03/2016

ΕΝΩΣΗΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ »ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26 ΘΕΣ/ΝΙΚΗE-mail: evethax@otenet.grwww.enveth.gr Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ » είναι καθ΄ όλα αντίθετη με του υπό σκέψη και συζήτηση σεναρίου της αύξησης του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο υγραέριο κίνησης.…

Διαβάστε Περισσότερα