Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανάσα σε χιλιάδες εμπόρους μέσω Τειρεσία – Τι θα προβλέπει ΠΝΠ

Ανάσα σε χιλιάδες εμπόρους μέσω Τειρεσία – Τι θα προβλέπει ΠΝΠ

Διαφήμιση

27/3/2020
Θανάσης Κουκάκης

Η αιφνιδιαστική επιδείνωση των συνθηκών και η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του κορονοϊού, έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχθούν πλήρως οι συναλλαγές μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών.

Τον Μάρτιο του 2019 οι επιταγές που είχαν σφραγιστεί ως ακάλυπτες από τις τράπεζες και είχαν αναγγελθεί στον Τειρεσία είχαν ανέλθει σε μόλις 822 τεμάχια αξίας 10 εκατ. ευρώ.

Το Φεβρουάριο του 2020 το ύψος των ακάλυπτων επιταγών ήταν ακόμη χαμηλότερο και διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική επιδείνωση των συνθηκών και η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω του κορονοϊού, έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχθούν πλήρως οι συναλλαγές μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων που έχουν σήμερα επιταγές στα χέρια τους δεν μπορούν να τις εισπράξουν.

Περιθώριο χρόνου έως τις 15 Ιουνίου
Τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ανταποκρινόμενα στις εκκλήσεις του εμπορικού κόσμου ήλθαν σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και αποφάσισαν να επιμηκύνουν το χρόνο εξόφλησης των εν λόγω επιταγών χωρίς κυρώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιταγές που θα πρέπει να εξοφληθούν από τις 31 Μαρτίου και μετά θα λάβουν ένα σεβαστό περιθώριο χρόνου 75 ημερών, έως τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να πληρωθούν. Η διαδικασία αυτή θα συνοδευθεί από μη αναγγελία των επιταγών στο Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία.

Στο Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, κ.α..

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το συγκεκριμένο θέμα θα ρυθμιστεί με τρόπο που θα αποσυμπιέσει και τους εκδότες και τους δικαιούχους των επιταγών.

insider.gr