Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
‘Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων’

‘Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων’

Διαφήμιση

Ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εταιρία με την επωνυμία: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο: «GLOBAL SOFTWARE INNOVATION TECHNOLOGIES (GSI TECHNOLOGIES) PRIVATE COMPANY»

που εδρεύει στην Κοζάνη, Αν. Ρωμυλίας 7, με Α.Φ.Μ: 800444196, Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης του
πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. Οι υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων      εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων περιγράφονται παρακάτω:

 

Υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής στοιχείων
εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

-Μηνιαίος προληπτικός έλεγχος βάσης δεδομένων και εφαρμογών.

-Τροποποίηση δομής βάσης δεδομένων με χρήση πεδίων hash για αποφυγή διπλοεγγραφών και
πεδίων για αποθήκευση πληροφορίας ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης εγγραφής.

-Δημιουργία βάσης MIS (Management Information System) που θα ενημερώνεται αυτόματα από
την υπάρχουσα κεντρική βάση.

-Αναβάθμιση υποδοχέα σημάτων για υποστήριξη των παραπάνω αλλαγών.

-Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μόνο απομακρυσμένα (remotely) ή με κλήση στα
σταθερά τηλέφωνα του Αναδόχου από 09:00 – 17:00 τις εργάσιμες μέρες, για τυχόν θέματα
που θα προκύψουν στην λειτουργία του Πληροφοριακού Σύστηματος εισροών – εκροών.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ!