Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αντιδράσεις από Π.Ο.Π.Ε.Κ. & “ΕΝ.ΒΕ.Θ.: Χαριστική και παράνομη η δυνατότητα δημιουργίας πρατηρίων καυσίμων Δ.Χ. στα ΚΤΕΛ”.

Αντιδράσεις από Π.Ο.Π.Ε.Κ. & “ΕΝ.ΒΕ.Θ.: Χαριστική και παράνομη η δυνατότητα δημιουργίας πρατηρίων καυσίμων Δ.Χ. στα ΚΤΕΛ”.

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε : 06 Φεβρουαρίου 2020
Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Σήμερα, στη Βουλή των Ελλήνων στο Σχέδιο Νόμου για την ¨΄Ιδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις», ψηφίζεται ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ τροποποίηση του Ν.4530/2018 και του Π.Δ. 79/2004 για την λειτουργία και ίδρυση πρατηρίων καυσίμων δημοσίας χρήσεως από τα ΚΤΕΛ!!!

Έσείς, ως Υπουργείο Οικονομικών που έχετε αναλάβει τον συντονισμό και την ψήφιση σχετικού Ν/Σ για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων, έχετε ενημερωθεί ?? έχετε εκφράσει άποψη επί του θέματος ??

Η Ομοσπονδία μας δυστυχώς δεν ερωτήθηκε.

Το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί 20 και πλέον έτη, εστιάζεται στη ασυντόνιστη πολυνομοθεσία και στη φράση «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξεμερώσει».

ΕΝ.ΒΕ.Θ

Με αφορμή της κατάθεσης του νομοσχεδίου όπου προβλέπεται η δημιουργία πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας Δημόσιας Χρήσεως σε χώρους των ΚΤΕΛ, το Δ.Σ. της ΕΝ.ΒΕ.Θ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Εν όψει της κατάθεσης σήμερα του εκτάκτως !!! τροποποιημένου νομοσχεδίου προς ψήφιση από το Υπουργείο Μεταφορών Σχέδιο Νόμου << ΙΔΡΥΣΗ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ >> που κατά παράβαση απόφασης του Σ.Τ.Ε επιτρέπει χαριστικά και παράνομα την δημιουργία πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας Δημοσίας Χρήσεως σε χώρους των ΚΤΕΛ, το Δ.Σ της ΕΝ.ΒΕ.Θ. σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ προκειμένου να αρχίσουν κινητοποιήσεις και αποχή από την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.

Αν το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει ότι το επάγγελμά μας χαριστικά μπορεί να περάσει στα ΚΤΕΛ ας τους δώσει πέραν των άλλων μεταφορικών έργων και την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ ουδέποτε ζήτησαν την δημιουργία δημοσίας χρήσης πρατήριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή.

Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα την συγκεκριμένη διάταξη και να συνταχθεί με την υπάρχουσα νομοθεσία που προβλέπει τους όρους δημιουργίας πρατηρίων ενέργειας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ