Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αντίστροφη μέτρηση για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Αντίστροφη μέτρηση για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Διαφήμιση

27/9/2019
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 300-500 εκατ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία για την έκδοση πενταετούς ομολόγου βρίσκονται τα ΕΛΠΕ, καθώς εδώ και λίγες ημέρες η Goldman Sachs και η Credit Suisse έχουν ξεκινήσει επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 300-500 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα διατεθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΕΛΠΕ:

ή για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου λήξης Οκτωβρίου του 2021 το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%
ή για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου
είτε ακόμη για άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Σε ό,τι αφορά την αναχρηματοδότηση του ομολόγου λήξης Οκτωβρίου του 2021, τα ΕΛΠΕ, με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στις 24/9, απευθύνουν πρόσκληση στους κατόχους των ομολόγων λήξης Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ να ανταλλάξουν τους τίτλους που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής αξίας (principal). Πιο αναλυτικά, η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από τα ΕΛΠΕ στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019.

Η συγκυρία για την έξοδο των ΕΛΠΕ στις αγορές κρίνεται ευνοϊκή, καθώς, όπως μαρτυρούν τα ιστορικά χαμηλά των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στις ελληνικές επιχειρήσεις επιστρέφει.

insider.gr