Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απ: Εγκύκλιος για εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος δια – μανδάλωσης (INTERLOCK)

Απ: Εγκύκλιος για εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος δια – μανδάλωσης (INTERLOCK)

Διαφήμιση

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15816/1092/03-06-20 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών σε όλα τα μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου ή/και στα αμιγή πρατήρια υγραερίου εντός των διοικητικών τους ορίων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν διαθέτουν εγκατεστημένο το σύστημα δια-μανδάλωσης (Interlock), καθώς και αν αυτό λειτουργεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Panagiotis Karanasios

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  LINK  ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

63Γ7465ΧΘΞ-ΞΗ8