Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόφαση από Δ/νση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης για επιβολή προστίμων για το ανταποδοτικό τέλος

Απόφαση από Δ/νση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης για επιβολή προστίμων για το ανταποδοτικό τέλος

Διαφήμιση

Παρακαλούμε τους συναδέρφους όταν πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος υπέρ αδείας , να καταθέτουν το αποδεικτικό στην Δ/νση Μεταφορών  που ανήκουν .  Αν δεν το καταθέσετε θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο και θα σταλεί υπό μορφήν προστίμου. Ήδη η  Δ/νση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει βγάλει απόφαση για το 2017 για 70 πρατήρια , τα οποία είτε πλήρωσαν και δεν κατέθεσαν το αποδεικτικό , είτε δεν το πλήρωσαν . Μέχρι 30/6/2019 πληρώνετε το ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2018 , το ποσό των 40,00 ευρώ.

Σας εφιστούμε την προσοχή σας .

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝ.ΒΕ.Θ.

Πατήστε εδώ για την απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9D77%CE%9B%CE%9B-5%CE%95%CE%A4?inline=true