Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Α.Α.Δ.Ε.

Α.Α.Δ.Ε.

Πως θα γίνονται οι συναλλαγές στις ΔΟΥ από σήμερα. – Αναρτήθηκε ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

16/3/2020 Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 με την οποία η ΑΑΔΕ θέσπισε μέτρα και οδηγίες για τις συναλλαγές των υπηρεσιών της με το κοινό, αναρτήθηκε και ο ειδικός κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υπηρεσιών της Ειδικός Κατάλογος Στοιχείων Επικοινωνίας με Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. ► Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ►Τελωνειακές Υπηρεσίες ►Υπηρεσίες…

Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2020 ] Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι Α.1039/2020 Τροποποίηση της Α.1072/22-02-2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και…

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ.

Η ΕΝ.ΒΕ.Θ. είχε προβεί σε ενημέρωση και επέμενε ότι και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι μεταπωλητές  Π.Θ. χωρίς έδρα  έπρεπε να έχουν σήμανση.   Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2020 ] Ε.2011/2020 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη…

Διαβάστε Περισσότερα

«Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών»

 Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από όλες τις Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες ως προς τις διαδικασίες: α) συγκρότησης των μικτών Επιτροπών Τελωνειακών και Χημικών Υπαλλήλων προκειμένου για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων, β) εκτέλεσης εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων σε Φορολογικές Αποθήκες, σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων…

Διαβάστε Περισσότερα