Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015

Β. Μέρος Β΄, άρθρο 2, παράγραφος Δ΄, υποπαράγραφος Δ.5. « Τροποποίηση του Ν .2960/01 ( ΦΕΚ Α΄ 265)»Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίστανται, από 1/10/2015, τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση – Ογκομέτρησεις δεξαμενών Αρ. Φύλλου 3678

Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 1 (iii) του άρθρου 5 και έχει ισχύ, από την ημερομηνία έκδοσής του, ως εξής: Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα, δέκα (10) χρόνια. Ογκομετρικός πίνακας που εκδόθηκε από πιστοποιημένο φορέα, πέντε (5) χρόνια. Η πιστοποίηση του εν λόγω φορέα χορηγείται από κατάλληλα διαπιστευμένο,…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση για διανομείς υγραερίου Falcon First XX

Συνάδελφοι, μετά από συντονισμένες ενέργειες μελών του διοικητικού μας συμβουλίου λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με όσα πρατήρια είχαν διανομείς υγραερίου FALCONFIRSTXX ο έλεγχος, οι διορθωτικές ενέργειες και η σφράγιση των διανομέων υγραερίου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου . για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον Κο Χρήστο Σταυράκη…

Διαβάστε Περισσότερα

Αλλαγές στην σήμανση και τήρηση πινακίδων

Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032). Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας…

Διαβάστε Περισσότερα

ΦΕΚ 70Β/16-1-2015 Τροποποίηση & Συμπλήρωση διατάξεων περί Όρων & Προυποθέσεων Ίδρυσης & Λειτουργίας καυσίμων & Ενέργειας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 16-1-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της οικ.50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) κ.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων…

Διαβάστε Περισσότερα

Ογκομετρήσεις δεξαμενών Χρήσιμες Ερωτήσεις – Απαντήσεις A. Γενικά Θέματα – Ισχύουσα Νομοθεσία

Ογκομετρήσεις δεξαμενών A. Γενικά Θέματα – Ισχύουσα ΝομοθεσίαΤι σημαίνουν οι όροι «Διακρίβωση», «Διαπίστευση», «Πιστοποίηση» σε σχέση με την γκατάσταση συστημάτων Εισροών – Εκροών και τις ογκομετρήσεις που διενεργούνται στα πλαίσια αυτής; Είναι ταυτόσημοι αυτοί οι όροι; Οι τρεις παραπάνω όροι δε είναι ταυτόσημοι αλλά χρησιμοποιούνται εσφαλμένα κατά κανόνα ως τέτοιοι. Αναφορικά με την νομοθεσία που…

Διαβάστε Περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 75068/19.12.2014 Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς Αθήνα,19/12/2014Α.Π. : οικ. 75068ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΓενική Γραμματεία ΒιομηχανίαςΓεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και ΕλέγχουΔ/νση Πολιτικής ΠοιότηταςΤμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών ΣυστημάτωνΤαχ. Δ/ση: Πλ. ΚάνιγγοςΤΚ: 101 81, ΑθήναΠληροφ.: Ε. ΜακατσώρηΤηλ.: 213 1514 256Fax: 210 33 01 789e-mail: emakatsori@gge.gr Θέμα: «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Γενικά Δικαιολογητικά Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης Σε…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων Περιγραφή Επιχείρηση που ανεφοδιάζονται με υγρά και ή αέρια καύσιμα, οδικά οχήματα και αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο. Γενικά Δικαιολογητικά Άδεια οικοδομής Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση…

Διαβάστε Περισσότερα