Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δ1α/ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ1α/ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Διαφήμιση

https://www.taxheaven.gr/circulars/33889/d1a-gp-oik-48967-31-7-2020