Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Π.Ε.Κ. Αίτημα για χρονική παράταση υλοποίησης του ΕΣΠΑ