Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα νέα μέτρα 31/3/2020

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα νέα μέτρα 31/3/2020

Διαφήμιση

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

FEK_A_75_30_3_20