Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έφυγε και πήρε και την αντλία μαζί του(video)

Έφυγε και πήρε και την αντλία μαζί του(video)

Διαφήμιση

Ένας απρόσεκτος οδηγός φέυγει από ένα βενζινάδικο στην ανατολική Κίνα και κοιτάξτε τι γίνεται