Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΩΣ 100,00 ΕΥΡΩ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΘΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΩΣ 100,00 ΕΥΡΩ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΘΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2019 ]

ΔΕΛ Ζ 1126959 ΕΞ 2019 Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες

(Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: ΔΕΛ Ζ 1126959 ΕΞ 2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3627090, 210 3610030
Fax:210 3615052
E-Mail:l.eleg7@aade.gr
Url:www.aade.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες.

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7157/11.4.2019 επιστολή σας.

Απαντώντας στην ως άνω επιστολή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4308/2014.

Όπως διευκρινίζεται δε με την παράγραφο 10.2.2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014, επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ