Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημέρωση συναδέρφων πρατηριούχων 24/9/2019

Ενημέρωση συναδέρφων πρατηριούχων 24/9/2019

Διαφήμιση

Συνάδερφοι μπορείτε να προβείτε σε εκτύπωση της παρακάτω απόφασης και να την έχετε σε περίοπτη θέση στο πρατήριό σας

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΝ.ΒΕ.Θ.