Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τον Sars-cov2

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τον Sars-cov2

Διαφήμιση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Κάθε ασθενής (!) με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια) πρέπει ν΄αντιμετωπίζεται ως ενδεχόμενο κρούσμα COVID-19. Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται ο εργαζόμενος να επικοινωνήσει με τον οικογενειακό του ιατρό για ιατρική αξιολόγηση. Φυσικά για κανέναν λόγο δεν πρέπει να προσέρχεται στην εργασία του. Επί δύσπνοιας (δυσκολία στην αναπνοή) άμεση παραπομπή σε νοσοκομείο–αναφοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Sars-cov-2

• Τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες οδηγίες και επισυνάπτονται
• Ακύρωση ή περιορισμός συναντήσεων, συναθροίσεων. Συνιστώνται εναλλακτικοί τρόποι εργασίας π.χ. τηλεδιασκέψεις. Αν πρέπει απαραίτητα να γίνει συνάντηση, να είναι με λίγα άτομα, με απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλο και με καλό εξαερισμό του χώρου. Αμέσως μετά ενδελεχής καθαρισμός του χώρου με διάλυμα 1/10 χλωρίνης/νερό.
• Χωροταξική διάταξη πχ απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των εργαζόμενων
• Προτροπή για εξ΄ αποστάσεως εργασία για όσους δύναται να εργαστούν κατ΄οίκον
• Δημιουργία περισσότερων βαρδιών κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να εργάζεται λιγότερο προσωπικό ανά βάρδια
• Εκ περιτροπής εργασία (πχ μία εβδομάδα 1-2 εργαζόμενοι, την επόμενη εβδομάδα άλλοι εργαζόμενοι)
• Συχνός καθαρισμός των επιφανειών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά (γραφεία, πληκτρολόγια, πόμολα, τουαλέτες). Ιδιαίτερα στις αλλαγές βάρδιας μεταξύ του προσωπικού
• Φροντίδα για επαρκείς προμήθειες κατάλληλων προϊόντων και απολυμαντικών (χλωρίνη, διαλύματα αιθυλικής αλκοόλης, αντισηπτικά κ.α.) και έμφαση στις κοινόχρηστες επιφάνειες .
• Καλός αερισμός των χώρων. Αερίζετε όσο το δυνατόν περισσότερο τους χώρους εργασίας. Ιδιαίτερα κατά την αλλαγή της βάρδιας.
• Αποφυγή προσέλευσης των τέκνων στο χώρο εργασίας
• Αναστολή των ταξιδιών στο εξωτερικό.
• Όσοι επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό (οποιαδήποτε χώρα), παραμένουν στην οικία τους για 14 ημέρες και δεν προσέρχονται στην εργασία.
• Φροντίστε να έχετε στους χώρους εργασίας σαπούνι και νερό, αλκοολούχο διάλυμα, θερμόμετρα, χαρτομάντιλα, γάντια μίας χρήσης, κοινά απολυμαντικά επιφανειών, σακούλες απορριμμάτων. Μάσκες χρειάζονται για όσους εμφανίσουν συμπτώματα στον χώρο εργασίας προκειμένου να μη διασπείρουν τον ιό.
• Μη χρησιμοποίηση των μασκών από υγιής εργαζόμενους. Η χρήση γίνεται μόνο από τους εργαζόμενους που εμφανίζουν συμπτώματα. Ιδιαίτερα η απλή χειρουργική μάσκα προστατεύει σε ποσοστό 50-60% και είναι μίας χρήσης με μικρή διάρκεια λίγων ωρών.

ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΠΥΡΕΤΟ)

• Άμεση απομόνωση από τους λοιπούς εργαζόμενους, χορήγηση μάσκας και πηγαίνει άμεσα στο σπίτι του.
• Επί ήπιων συμπτωμάτων και αν δεν υπάρχουν επιπλοκές, παραμονή στο σπίτι για 14 ημέρες.
• Επικοινωνία με ΕΟΔΥ για λήψη οδηγιών.
• Επιστροφή στον χώρο εργασίας όντας απολύτως καλά, απύρετος και χωρίς συμπτώματα .
• Όχι λοιπές ενέργειες για το υπόλοιπο προσωπικό εκτός αν υπήρχε κάποια πολύ στενή επαφή (<1m για πάνω από 15΄) κατά τη διάρκεια της ημέρας οπότε δίνονται οδηγίες για κατ΄οίκον αυτοαπομόνωση. • Επί εμφάνισης συμπτωμάτων από εργαζόμενο σύσταση για κατ΄οίκον αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες. • Απαγόρευση εργασίας σε όποιον εργαζόμενο προσέρχεται με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. • Επί θετικού επιβεβαιωμένου κρούσματος, κατ΄οίκον αυτοπεριορισμός του εργαζόμενου, επικοινωνία με το 1135, ενημέρωση του ιατρού εργασίας, απολύμανση του χώρου και ιχνηλάτηση του περιστατικού που θα γίνει από τον ΕΟΔΥ. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Για τις ευπαθείς ομάδες (καρδιαγγειακά νοσήματα, πνευμονοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, ανοσοκαταστολή, ηλικία >65 ετών, εγκυμονούσες) χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να προστατευτούν καθώς είναι ο πιο επιρρεπής πληθυσμός και αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

• Αποφυγή επαφής με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πυρετός, βήχας, δύσπνοια)
• Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια , μύτη, στόμα)
• Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν
• Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων. Εργασία σε χώρο με ελάχιστο ή καθόλου συγχρωτισμό
• Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού
• Στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των εργαζομένων θα πρέπει η εταιρεία να λάβει μέτρα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η παραμονή τους στο σπίτι για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η διαδικασία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί σε περίπτωση εργαζόμενου που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, είναι η προσκόμιση μίας απλής υπεύθυνης δήλωσης που θα αναφέρει ότι:

1. Ανήκει στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ2. Θα παραμείνει στο σπίτι του για όλο το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
3. Είναι υποχρεωμένος όταν επιστρέψει στην εργασία του, να προσκομίσει βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ
Στην περίπτωση που συνεχίζει να εργάζεται θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση του σε θέσεις back office και περιορισμό στο ελάχιστο της επαφής του με το κοινό.

Λόγω GDPR συστήνεται στην υπ. δήλωση να μην καταγράφεται ακριβώς ποια είναι η πάθηση του εργαζομένου, απλά να αναφέρεται ότι ανήκει σε μία από τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμενοποίηση θα γίνει σε δεύτερο χρόνο με το χαρτί που θα προσκομίσει από τον θεράποντα και θα είναι σε κλειστό φάκελο. Ο ιατρός εργασίας θα ελέγξει μεταγενέστερα το αληθές ή μη της δήλωσης λόγω υπερβολικά αυξημένου όγκου εργασίας αυτή την περίοδο.

Με εκτίμηση,
για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου
HR & Marketing Department