Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΒΕΘ στα αρμόδια Υπουργεία 29-4-2020 εκ νέου αίτημα ένταξης των πρατηρίων σε φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λ.π.έναντι των άλλων πληττόμενων επιχειρήσεων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΒΕΘ στα αρμόδια Υπουργεία 29-4-2020 εκ νέου αίτημα ένταξης των πρατηρίων σε φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λ.π.έναντι των άλλων πληττόμενων επιχειρήσεων

Διαφήμιση