Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνάντηση και Επιστολή προς Αντ/ρχο Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης – Κοινοποίηση Δήμαρχο Θεσσαλονίκης -Π.Ο.Π.Ε.Κ. 7/11/2019

Συνάντηση και Επιστολή προς Αντ/ρχο Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης – Κοινοποίηση Δήμαρχο Θεσσαλονίκης -Π.Ο.Π.Ε.Κ. 7/11/2019

Διαφήμιση

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 6/11/2019 του Πρόεδρου μας κου. Κιουρτζή , του κου. Μελίδη Σπ.  και του κου. Ηλιάδη με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης κου. Κούπκα με θέμα συζήτησης την αναπροσαρμογή των τελών χρέωσης του υπεδάφους των δεξαμενών (84 ευρώ το κ.μ.) και του τέλους χρέωσης των πινακίδων ανάρτησης σήματος και τιμών ( 500 ευρώ έκαστος) . Οπότε στέλνουμε την παρακάτω  διευκρινιστική επιστολή  προς απάντηση και ενημέρωση αυτών που συζητήθηκαν. Επίσης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Δήμαρχο κο. Ζέρβα  ενημερώθηκε για τα περαιτέρω και συζητήθηκε το θέμα των φορτοεκφορτώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης.