Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου σε εταιρία για δείγμα πετρελαίου κίνησης μη κανονικό

Επιβολή προστίμου σε εταιρία για δείγμα πετρελαίου κίνησης μη κανονικό

Διαφήμιση

Επιβάλλουμε πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(5000 €), βάσει του άρθρου 1 παρ.8.1 ιι της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ19/ Φ11/ ΟΙΚ.13098/1156(ΦΕΚ 1039/7-7-2010), σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 παρ.5 και 24 του Ν.4177/13 προς την επιχείρηση «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 ΒΑΡΗ» επειδή ύστερα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο προιόν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ από τα καύσιμα που το πρατήριο προμηθεύτηκε από την ανωτέρω εταιρία, διαπιστώθηκε ότι το δείγμα:

1)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 49,5ºC ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 55,0ºC (ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 316/2010(ΦΕΚ 501/Β/2012) ΚΑΙ ΤΡΟΠ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΧΣ 76/2016 ΚΑΙ 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016)).

2)ΔΕΙΓΜΑ ΒΥΤΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 49,5ºC ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 55,0ºC(ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012 ΚΑΙ ΤΡΟΠ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΧΣ 76/2016 ΚΑΙ 77/2016 ΦΕΚ 4217/Β/2016).