Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
«Γ. Ασμάτογλου στο One Channel: Αυξήσεις στο πετρέλαιο λόγω των εξελίξεων στον Κόλπο του Ομάν».