Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Η θέση της Π.Ο.Π.Ε.Κ για το Ψηφιακό Μητρώο των Πρατηρίων”.

“Η θέση της Π.Ο.Π.Ε.Κ για το Ψηφιακό Μητρώο των Πρατηρίων”.

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε : 10 Ιουνίου 2019
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

όταν ζητάς παράταση εφαρμογής μιας Υπ. .Απόφασης, εξυπακούεται ότι την υιοθετείς και απλά ζητάς χρονική παράταση για να την εφαρμόσεις.

Εμείς με την παρακάτω επιστολή μας ζητάμε την κατάργηση της σχετικής Υπ. Απόφασης 7135/81 και την απαλλαγή των Πρατηριούχων από την υποχρέωση για την συμπλήρωση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη

Κοινοποίηση:

Γεν. Γραμματέα κ. Θάνο Βούρδα                                                                                                                                                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Γεν. Διευθυντή κ. Γεωργ. Βλαβιανό

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με τις επιστολές μας υπό τα στοιχεία αριθ. Πρωτ. 2010/9.6.19 και την αριθμ. Πρωτ. 2014/28.5.2019, ζητήσαμε την τροποποίηση της Υ.Α οικ. 7135/81 (ΦΕΚ/Β/714/1.3.2019), και την απαλλαγή των Πρατηριούχων να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία των προσαρτώμενων πινάκων 1,2,3 του άρθρου 8 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Με τις παραπάνω επιστολές μας σας εξηγήσαμε αναλυτικά τους αντικειμενικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να υποχρεωθούν οι Πρατηριούχοι στην συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων, ούτε έχουν οι Πρατηριούχοι την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν ειδικούς για να καλύπτουν τα κενά της Δημόσιας Διοίκησης. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θα σας παρακαλούσαμε να μας εξηγήσετε αιτιολογημένα κα με σαφήνεια τι συνέβη και καταλήξατε στην έκδοση της σχετικής Υ.Α. 7135/81 για την τήρηση του ψηφιακού μητρώου πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, ενώ ορθά το ζητήσατε με τις παρακάτω εγκυκλίους σας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας, που είναι οι μόνες που οφείλουν να έχουν στα αρχεία τους όλα τα δεδομένα του εκάστοτε πρατηρίου από την ίδρυση του.

Την 1η Μαρτίου 2017 με Εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή σας, υπό τα στοιχεία οικ. 14872/1046 με θέμα, Τήρηση ψηφιακού µητρώου πρατηρίων καυσίµων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4439/2016. ενημερώσατε όλους τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4439/2016 (Α’222, που αφορά το αντικείµενο του θέµατος, µε την παράκληση όπως αυτό προωθηθεί άµεσα προς όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σας, προκειµένου στην συνέχεια να συµπληρωθεί από κάθε αδειοδοτούσα Υπηρεσία, µέχρι 31/5/2017.

Επίσης στις 6 Φεβρουαρίου 2018 με την Εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Θάνου Βούρδα, υπό τα στοιχεία Οικ.9543/734 και με θέμα Τήρηση, ενηµέρωση και επικαιροποίηση του ψηφιακού µητρώου πρατηρίων καυσίµων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4439/2016, απευθύνεστε στους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, και τους ενημερώνετε ότι,

β. Με την έκδοση του π.δ. 123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Α’ 151)» και σύµφωνα µε την παρ. 4β του άρθρου 75 αυτού, µία εκ των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου είναι η λειτουργία, χρήση και εκµετάλλευση του ψηφιακού µητρώου για την εποπτεία και έλεγχο των λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας», καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρµοδίως, των στοιχείων των σχετικών δεδοµένων των ελέγχων.

γ. Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε σηµαντική υστέρηση αναφορικά µε τη συµπλήρωση του εν θέµατι προσωρινού ψηφιακού Μητρώου, καθώς και σηµαντική καθυστέρηση αναφορικά µε την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτού.

δ. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι κάτωθι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών: να συµπληρώσουν, έως και τις 28-2-2018, όλα τα υποχρεωτικά πεδία του πίνακα καταχώρησης δεδοµένων της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου, καθώς επίσης και οι λοιπές περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ενηµερώσουν και επικαιροποιήσουν, έως και την ανωτέρω ηµεροµηνία, τα προαναφερόµενα στοιχεία».

Τι άλλαξε έκτοτε και η υποχρέωση δημιουργίας του ψηφιακού μητρώου πέρασε στην ευθύνη των πρατηριούχων και μάλιστα υπό την απειλή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου;;;

Εμείς δεν ζητήσαμε παράταση εφαρμογής, αλλά την κατάργηση της Υ.Α. 7135/81 και την οριστική απαλλαγή των Πρατηριούχων από την υποχρέωση να συμπληρώσουν τα πεδία των πινάκων του άρθρου 8 .

Δεν μπορούν να τα συμπληρώσουν, γιατί δεν γνωρίζουν όλα τα στοιχεία και το ιστορικό του πρατηρίου..