Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καμπάνες σε όσους δεν προμηθεύουν ναυτιλιακό πετρέλαιο με τις προδιαγραφές ΙΜΟ – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο «σκούπα»

Καμπάνες σε όσους δεν προμηθεύουν ναυτιλιακό πετρέλαιο με τις προδιαγραφές ΙΜΟ – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο «σκούπα»

Διαφήμιση

Κωνσταντίνος Φιλίππου
10 12 2019 | 07:52
Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία το νέο χρόνο είναι η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα που θέτουν οι κανονισμοί των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια ζωής στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

Ποια είναι αυτή η πρόκληση; Τα πλοία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αέριων ρύπων και για το σκοπό αυτό το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για τους πλόες τους θα πρέπει να περιέχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και για την ακρίβεια από την 1η Ιανουαρίου του 2020 το νέο όριο είναι στο 0,5%.

Για την υποχρέωση αυτή η ναυτιλιακή κοινότητα, έχει προβληματιστεί εντόνως καθώς αφενός δεν έχει λάβει διαβεβαιώσεις για την επάρκεια των καυσίμων με τις νέες προδιαγραφές και αφετέρου για το κόστος προσαρμογής. Πάντως, υπάρχουν και εναλλακτικές τεχνικές μέθοδοι προκειμένου τα πλοία να μειώσουν τους ρύπους τους αλλά επίσης με σημαντικές προκλήσεις.

Όπως και να χει η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που ουσιαστικά υποχρεώνει τους προμηθευτές καυσίμων στη διάθεση του ναυτιλιακού πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Πιο συγκεκριμένα, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας στο νομοσχέδιο – «σκούπα» που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή προτείνουν διάταξη με την οποία υποχρεώνει τους προμηθευτές καυσίμων να παραδίδουν στην εγχώρια αγορά πετρέλαιο για την κίνηση των πλοίων με βάση τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. Ειδάλλως, θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα αλλά και με αναφορά τους στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Το άρθρο 24 που προτείνει τα παραπάνω παραπέμπει στα πρόστιμα του νόμου 3054/2002 περί αγοράς πετρελαιοειδών τα οποία ανέρχονται και σε 1,5 εκ. ευρώ.

Πέραν αυτού με τις ίδιες διατάξεις εξουσιοδοτούνται τα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Ναυτιλίας – Νησιωτικής Πολιτικής στην έκδοση κοινής απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τις κυρώσεις αλλά και της αναφοράς των παραβατών στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

energypress.gr