Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κηροζίνη θέρμανσης MOTOR PLUS

Κηροζίνη θέρμανσης MOTOR PLUS

Διαφήμιση

√ Κηροζίνη θέρμανσης κατάλληλη για θέρμανση και φωτισμό

√ Κατάλληλη για χρήση στις θερμάστρες KEROSUN

√ Παρέχει άριστη καύση χωρίς αναθυμιάσεις

√ Διαθέσιμες συσκευασίες 4x4L και 20L

Mπαλτζή Δέσποινα
Lubricants – Chemicals – Greases
Customer Service
Tel. +30 23940 32335
Fax +30 23940 33002

www.motorplus.gr

www.morison.gr