Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κυρώσεις σε ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες για μεταφορά πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες για μεταφορά πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας

Διαφήμιση

3/6/2020
Θανάσης Κουκάκης

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητα μόνιμες και αποσκοπούν σε αλλαγή συμπεριφοράς των εμπλεκομένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Κυρώσεις επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες που μετέφεραν πετρέλαιο προέλευσης Βενεζουέλας. Οι εν λόγω εταιρείες σχετίζονται με Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τις εταιρείες AFRANAV MARITIME, ADAMANT MARITIME και SANIBEL SHIPTRADE, με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ καθώς και την SEACOMBER Ltd με έδρα την Ελλάδα. Δεξαμενόπλοια των εν λόγων ναυτιλιακών εταιρειών μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2020.

Η SEACOMBER LTD εδρεύει στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του πλοίου CHIOS I. Το CHIOS I είναι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μάλτας (IMO: 9792187) που μετέφερε φορτία πετρελαίου από λιμάνια της Βενεζουέλας έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2020. Σύμφωνα με βάσεις δεδομένων, το CHIOS I είναι συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Η ADAMANT MARITIME LTD εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ και είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του σκάφους SEAHERO. Το SEAHERO είναι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχάμες (IMO: 9315642) που μετέφερε φορτία πετρελαίου από τα λιμάνια της Βενεζουέλας έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Σύμφωνα με βάσεις δεδομένων, το SEAHERO το διαχειρίζεται εταιρεία συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Μαρτίνου.

Η SANIBEL SHIPTRADE LTD εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ και είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του πλοίου VOYAGER I. Το VOYAGER I είναι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Νήσων Μάρσαλ (IMO 9233789) που μετέφερε πετρέλαιο από τα λιμάνια της Βενεζουέλας έως τα τέλη Απριλίου 2020. Σύμφωνα με βάσεις δεδομένων, το VOYAGER I το διαχειρίζεται η NGM Energy συμφερόντων του εφοπλιστή Nίκου Mουνδρέα.

Η AFRANAV MARITIME είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του σκάφους ATHENS VOYAGER, ενός δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Παναμάς (IMO: 9337391) που μετέφερε φορτία πετρελαίου από λιμάνια της Βενεζουέλας έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2020.

Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία (assets) και έννομα συμφέροντα των εν λόγω εταιρειών που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο προσώπων με αμερικανική υπηκοότητα θα δεσμευθούν και θα πρέπει να δηλωθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC). Επιπλέον, θα δεσμευτούν τυχόν εταιρείες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, 50% ή περισσότερο στις προαναφερόμενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητα μόνιμες και αποσκοπούν σε αλλαγή συμπεριφοράς των εμπλεκομένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

INSIDER.GR