Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μελέτη… γιοκ για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών

Μελέτη… γιοκ για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών

Διαφήμιση

Γιάννα Παπαδημητρίου
09 05 2019 
Μπορεί το ΥΠΕΝ να έχει εδώ και καιρό εξαγγείλει ότι η αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων στη χώρα μας με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές είναι στους άμεσους σχεδιασμούς του, όμως φαίνεται ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε κι άλλο μέχρι να δούμε τα σχέδια αυτά να γίνονται πράξη.

Κι αυτό γιατί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» κηρύχθηκε άγονος.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ αποφάσισε τη ματαίωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω απόρριψης της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, αφού κρίθηκε ότι αυτή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Έτσι, με δεδομένο ότι το ΥΠΕΝ κρίνει πως η αξιοποίηση των πρακτικών άλλων χωρών για τη βελτίωση της οργάνωσης, εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών στη χώρα μας είναι επιβεβλημένη, η αναμόρφωση του υφιστάμενου σχετικού νομοθετικού πλαισίου εκ των πραγμάτων, πλέον, θα καθυστερήσει

energypress.gr