Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μια ημέρα ακόμη για την Ετήσια Γενική Συνέλευση – Σημαντική ενημέρωση και για τα προσωπικά δεδομένα

Μια ημέρα ακόμη για την Ετήσια Γενική Συνέλευση – Σημαντική ενημέρωση και για τα προσωπικά δεδομένα

Διαφήμιση

Μια ημέρα έμεινε για την μεγάλη Ετήσια Γενική Συνέλευση (προσέλευση από τις 09:00) η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης την Κυριακή στις 10:00. Στην συνέλευση θα γίνει και σύντομη ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

Γενικά θα γίνει ενημέρωση:

Πως ονομάζεται :

General Data Protection Regulation (GDPR)

Γενικός κανονισμός προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ)  ή 679/2016

Που μπορώ να διαβάσω τον κανονισμό:

Στον σύνδεσμο :   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

Ποιούς αφορά άμεσα :

Ολους τους πολίτες της Ευρωπαικής Ενωσης (ΕΕ)

Σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις  της Ευρωπαικής Ενωσης (ΕΕ)

 

Τι τουλάχιστον σημαίνει ο κανονισμός για τις επιχειρήσεις που θα συμμορφωθούν με αυτόν :

Η επιχείρηση οφείλει να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει και επεξεργάζεται  Να εξασφαλίσει συναίνεση για τα όλα τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει και επεξεργάζεται

Να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που προκύπτουν από τον κανονισμό αυτόν.

 

Τι τουλάχιστον θα κάνει μια συμμορφούμενη επιχείρηση στο πληροφοριακό της σύστημα  :

  • Εισαγωγή διαδικασιών
  • Ελεγχος και πιθανή αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών της
  • Ελεγχος και πιθανή αναβάθμιση Λύσεων Ασφαλείας της
  • Εκπαίδευση όλων στα θέματα του κανονισμού

 

Γιατί είναι σημαντικά όλ’ αυτά :

  • Πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν δίχως συμμόρφωση στον GDPR
  • Πολλές επιχειρήσεις θα κινδυνεύσουν από υψηλά πρόστιμα  (έως 20.000.000 €) δίχως  συμμόρφωση στον GDPR

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε :

  • Στηρίζουμε το επιχειρηματικό σας περιβάλλον
  • Διαθέτουμε μεγάλη, καταρτισμένη και πιστοποιημένη ομάδα για να σας βοηθήσει στην συμμόρφωσή σας στα τεχνικά, νομικά και οργανωτικά θέματα .
  • Διαθέτουμε μεγάλη, καταρτισμένη και πιστοποιημένη ομάδα για να σας βοηθήσει στην διατήρηση της συμμόρφωσή σας.