Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Motor Oil: Στις 11 Δεκεμβρίου η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος

Motor Oil: Στις 11 Δεκεμβρίου η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος

Διαφήμιση

Η Motor Oil γνωστοποίησε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2017 ποσού Ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων.

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2017: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (δηλαδή πριν την 15η Δεκεμβρίου 2017 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2017: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017 (record date).

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2017: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.

πηγή: energypress.gr