Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ολοκληρώνεται η στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Ολοκληρώνεται η στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Διαφήμιση

Θανάσης Κουκάκης

Πρόκειται για τον φορέα που διαδέχεται το ΣΔΟΕ και θα τελεί υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Ολοκληρώνεται η στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του υπουργείου Οικονομικών, του φορέα που διαδέχεται το ΣΔΟΕ και θα τελεί υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέδωσε προσφάτως την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 50 ελεγκτών από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την στελέχωση της αυτοτελούς Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβλήθηκαν από τις 12 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ανήκει στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και στους κλάδους Εφοριακών, Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών, καθώς και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που τελούν σε δοκιμαστική υπηρεσία.

Οι υπάλληλοι που τελικά θα αποσπασθούν στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος θα τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή τους, όταν παραστεί ανάγκη και θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που θα καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές των προϊσταμένων τους και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

INSIDER.GR