Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση εφαρμογής των ΠΟΛ 1195 & 1208 και κατάργηση του ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Παράταση εφαρμογής των ΠΟΛ 1195 & 1208 και κατάργηση του ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Μέλος της ΓΣΕΒΕΕ

 ΑΘΗΝΑ: Γραφείο & Δ/νση Επικοινωνίας – Αμερικής 10, 10671 Τηλ. 210 3614995-6 Fax 210 3616454
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Γραφείο – Αρχιμήδους 29, 71306
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881  http://www.popek.gr  popek@popek.gr & partners@popek.gr

Αθήνα, 27/12/2018
Αρ. Πρωτ. 1960 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ -Υφυπουργό Οικονομικών κα Αικ. Παπανάτσιου -Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γεωργ. Πιτσιλή Κοιν: Διευθυντή Α.Α.Δ.Ε. κ. Αντ. Πυργιώτη

ΘΕΜΑ: «Παράταση εφαρμογής των ΠΟΛ 1195 & 1208 και κατάργηση του ΗΦΑΙΣΤΟΣ »

Στις 24 Δεκεμβρίου 2018 παραμονή Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση-σύσκεψη αντιπροσωπείας της Π.Ο.Π.Ε.Κ. με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Γ. Ασμάτογλου και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε, με επικεφαλή τον κ. Αντώνη Πυργιώτη.
Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, επί του αιτήματος της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για παράταση χρονικής εφαρμογής των Υ.Α. ΠΟΛ 1195 & 1208, λόγω αντικειμενικών τεχνικών προβλημάτων συγκέντρωσης και μετάδοσης των δεδομένων διακίνησης των καυσίμων.
Ενδεικτικά, το βασικότερο πρόβλημα πολλών πρατηρίων οφείλεται στην μη συμβατότητα των λογισμικών και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, μεταξύ εμπορικών προγραμμάτων και συστήματος εισροών-εκροών, παράλληλα δε μεγάλος αριθμός πρατηρίων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων δεν διαθέτει μηχανοργάνωση για την μετάδοση των σχετικών δεδομένων και τεχνογνωσία χειρισμού υπολογιστών.
Επίσης συμφωνούμε για την καθημερινή μετάδοση των δεδομένων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης διά μέσω των βυτιοφόρων οχημάτων και την κατάργηση της υπηρεσίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ, χρειάζεται όμως εγκατάσταση ειδικής φορητής Φ.Η.Μ έκδοσης αποδείξεων, με τα στοιχεία των παραληπτών-δικαιούχων πετρελαίου θέρμανσης.
Με δεδομένο ότι η προσπάθεια εφαρμογής των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων γίνεται με στόχο τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο της παράνομης διακίνησης καυσίμων,
Παρακαλούμε όπως γίνει δεκτό το αίτημα μας για παράταση εφαρμογής των Υ.Α. ΠΟΛ 1195, 1208 μέχρι την 1η Μαρτίου 2019, για ουσιαστική και αποτελεσματική προετοιμασία, μαζί με την αντίστοιχη εφαρμογή της Υ.Α. ΠΟΛ 1218, όσο δε για την μετάδοση των δεδομένων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης καθημερινά από φορητές Φ.Η.Μ και την κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, να ισχύσει από την νέα χειμερινή περίοδο, 15 Οκτωβρίου 2019.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ