Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Παράταση για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Διαφήμιση

Η προθεσμία για τη δήλωση στο Taxisnet του επαγγελματικού λογαριασμού από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Αυτό προβλέπεται σε κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η σχετική υποχρέωση αφορά τις κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υποχρεωτικά POS στις συναλλαγές τους.

NEWSIT