Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πλατφόρμα διαχείρισης συναλλαγών από Interamerican

Πλατφόρμα διαχείρισης συναλλαγών από Interamerican

Διαφήμιση

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και αυτοματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών (Treasury Management System – TMS), σύμφωνα με το πρότυπο SEPA (Single European Payments Area), χρησιμοποιεί η Interamerican, ενόψει της επικείμενης εφαρμογής το 2018 της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πληρωμές (Payment Services – PSD2). Η οδηγία ουσιαστικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους προκειμένου να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σύμφωνα με την οδηγία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα τρίτα μέρη -third party providers (TPPs)- τα δεδομένα αυτά, μέσω ανοιχτής πλατφόρμας (open APIs), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε απευθείας συναλλαγές με τους πελάτες τους, χωρίς τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό σημείο διαχείρισης των εντολών πληρωμών των εταιρειών του ομίλου Interamerican, καθώς και ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σημείο διεπαφής με τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες και τις κυπριακές, για το τμήμα treasury του οργανισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών τους, οι εταιρείες του οργανισμού εκτελούν περισσότερες από 200.000 συναλλαγές πληρωμών ετησίως, σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποδέκτες πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, οι οποίοι διατηρούν λογαριασμούς με διασπορά σε διάφορες τράπεζες της Ευρωζώνης.