Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
PRO-TEC HELLAS ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

PRO-TEC HELLAS ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Διαφήμιση

Το γεγονός ότι η κατανάλωση καυσίμου στις υψηλές ταχύτητες είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στις χαμηλές είναι ευρέως γνωστό.
Το γεγονός όμως ότι η ποιότητα καυσίμου μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ιδανική καύση ,                                                                                                                     μέγιστη απόδοση και ταυτόχρονη οικονομία ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες, είναι λιγότερο γνωστό.
Το Octane Premium (petrol) και το Cetane Booster (diesel) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την αποστολή!
Αυξάνουν αποδεδειγμένα τον αριθμό οκτανίων ή κετανίων κατά 5-6 μονάδες εξασφαλίζοντας την βελτίωση καύσης ,                                                                                                   την μείωση θορύβων και την βέλτιστη απόδοση.                                                                                                                                                                                                                           Επίσης, η εξοικονόμηση χρημάτων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

 

PRO-TEC HELLAS