Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ.

Διαφήμιση

 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η παρουσία σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη για να ενημερωθείτε και να καταθέσετε τις προτάσεις σας.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΐΟΥ 2019