Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με την αλλαγή του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Τι άλλαξε λίγο πριν τη ψήφιση

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με την αλλαγή του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Τι άλλαξε λίγο πριν τη ψήφιση

Διαφήμιση
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.» στο οποίο περιέχονται σημαντικές διατάξεις σχετικά με : 
– την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, 
– την ευθύνη των εργολάβων έναντι των εργαζομένων και 
– την πρακτική άσκηση των μαθητών 
 
Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου απαλείφθηκε η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ 3 η οποία προέβλεπε ότι εάν ο αδήλωτος εργαζόμενος δεν επιθυμεί ο ίδιος να προσληφθεί, ο εργοδότης μπορεί να έχει την έκπτωση του προστίμου, εφόσον προσλάβει έναν άλλο εργαζόμενο.
 
Δείτε στο video την υπουργό Εργασίας να εξηγεί το λόγο που απαλείφθηκε η διάταξη αυτή και επίσης να περιγράφει αναλυτικά τις νέες διατάξεις που αφορούν στο πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας, την ευθύνη των εργολάβων και την πρακτική άσκηση.
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41363