Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σύνδεσμος Καταναλωτών: Διευκρινίσεις για βενζίνη 95 και Πετρέλαιο Κίνησης

Σύνδεσμος Καταναλωτών: Διευκρινίσεις για βενζίνη 95 και Πετρέλαιο Κίνησης

Διαφήμιση

03 04 2020
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών τονίζει σε ανακοίνωση του πως παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της Βενζίνης 95 και του Πετρελαίου Κίνησης που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις διακινήσεις τους, ενώ από τον Οκτώμβριο και μετά παρακολουθούνται και οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος προέβει στα εξής συμπεράσματα:

1. Ο μήνας Μάρτιος του 2020 χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλες μειώσεις στην τιμή της βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζοντας τις μειώσεις κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, παρατηρήθηκε μείωση στη βενζίνη 95 κατά 14,9 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10,1 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης μείωση 6,4 σεντ το λίτρο. Στο σημείο αυτό σημειώνεται, ότι η εκτίμηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι οι μειώσεις που αναφέρονται για το μήνα Μάρτιο, δεν αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Επιπρόσθετα, εκτίμηση του Συνδέσμου είναι ότι οι μειώσεις που παρατηρήθηκαν κατά το Μάρτιο, καθυστέρησαν να φθάσουν και στην Κύπρο. Έπρεπε να αρχίσουν νωρίτερα.

2. Κατά το μήνα Μάρτιο 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,330 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,158 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,224 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,207 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,696 σεντ και στην Κύπρο 0,771 σεντ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο λιανικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι
η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέση όμως τιμή της Κύπρου για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά το Μάρτιο αισθητά ψηλότερη της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως ΔΕΝ φαίνεται να οφείλεται στη φορολογία στην Κύπρο, αλλά στις τιμές εισαγωγής του πετρελαίου θέρμανσης στην Κύπρο.

3. Κατά το ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,489 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,534 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,550 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,603 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,450 σεντ και στην Κύπρο 0,562 σεντ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι κατά το Φεβρουάριο 2020, κατά μέσο όρο εισήγαμε βενζίνη 95 κατά 4,5 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης εισήγαμε κατά 5,3 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης εισήγαμε κατά 11,2 σεντ το λίτρο λιγότερα από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής όλων των καυσίμων κίνησης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν αποτελεσματικά λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών,ενώ λύσεις στο πρόβλημα ενδεχομένως να μπορεί να δώσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής.

4. Μείωση λιανικών τιμών μετά φόρων Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01 01 2020 μέχρι 31 03 2020.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Κύπρο μειώθηκε κατά 12,7 σεντ το λίτρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18,7 σεντ, ενω το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε στην Κύπρο κατά 12,8 σεντ το λίτρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 22 σεντ το λίτρο. Η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι περίπου η ίδια. Η σύγκριση αφορά την περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου 2020.

ENERGYPRESS.GR